Syndyk masy upadłości Katarzyna Fuks

Na wiadomości e-mail otrzymane od pracowników upadłych przedsiębiorców odpowiadamy w każdy poniedziałek.

Informacje dotyczące postępowań upadłościowych, w których wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Fuks dostępne są w podstronach Biura Syndyka.

 

 

 

Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział V Gospodarczy zawiadamia, że postanowieniem z dnia
10 lipca 2015 r. w sprawie V GUp 25/15 ogłoszona została upadłość "BIOETANOL
AEG" spółka z o. o. w Chełmży z możliwością zawarcia układu;
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Toruniu Stelli
Czołgowskiej , urzędującej w Sądzie Rejonowyrn w Toruniu w Wydziale V Gospodarczym
ul. Mickiewicza 10/16;
Wyznaczono nadzorcę w osobie Katarzyny Fuks, prowadzącej kancelarię w Grudziądzu, ul.
Chełmińska 117.
Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od
ukazania sie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Wzywa się osoby, którym przyslugują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na
nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze
wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesiecy, pod
rygorem utraty prawa powoływania sił na nie w postępowaniu upadlościowym.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego,

Biuro Syndyka
Chełmińska 117

86-300 Grudziądz

 

Telefon/Fax:

56 64 31 606

Telefon kom.:

601 770 853

 

E-mail:

fuks_k@op.pl 

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

 

Godziny pracy:

8:00 - 15:00

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Kancelaria Radcy Prawnego, Biuro Syndyka